Magistraliter ve stomatologii

Rozsah ceny:
slider
Seřadit: Název | Cena

Benzokainová makrogolová mast 20%, 10g
Benzokainová makrogolová mast 20%, 10g

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

Benzocaini macrogoli unguentum 20%.

Přípravek vykazuje účinky výrazně lokálně anestetické.

Složení: Benzokain, makrogol, sacharin a silice.

Indikace: Povrchové znecitlivění sliznic a gingivy před drobnými chirurgickými výkony. Před scalingem a profesionálně           prováděnou  dentální hygienou u senzitivních jedinců. Před vpichem jehly při injekční anestezii. Znecitlivění sliznice patra a sliznic před trg snímkováním u pacientů s významným dávivým teflexem. Povrchová anestezie jako léčivo volby u dětí.

Kontraindikace: Přecitlivělost na benzokain a deriváty kyseliny p-aminobenzoové a p-hydroxybenzoové, včetně možné skřížené alergie na sulfonamidy. Použití u dětí do 6 měsíců věku. Methemoglobinemie v anamnéze. Alikace na rozsáhlé erozivní plochy.

Dávkování a použití: Přiměřené množství se nanese pomocí vatové štětičky na cílové místo.

Klinická poznámka: Přípravek vykazuje velmi rychlý nástup účinku, mohutné anestetické působení je sice poměrně krátké  ( cca 3-5min. ), ale pro účel, ke kterému se používá, plně dostatečné a vyhovující. Na sliznici nepálí, takže je dobře snášen i dětmi.
Mohou jej bezpečně používat samostatně i dentální hygienistky bez přímé kontroly zubního lékaře.

Upozornění: Nesmí přijít do očí.

Uchování: V PP kelímku se šrubovacím uzávěrem, při teplotě místnosti, chránit před světlem.

Doporučená použitelnost:  3 měsíce od data výroby

188,-S DPH:
Benzokainová makrogolová mast 20%, 30g
Benzokainová makrogolová mast 20%, 30g

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

Benzocaini macrogoli unguentum 20%.

Přípravek vykazuje účinky výrazně lokálně anestetické.

Složení: Benzokain, makrogol, sacharin, aroma a barvivo.

Indikace: Povrchové znecitlivění sliznic a gingivy před drobnými chirurgickými výkony. Před scalingem a profesionálně           prováděnou  dentální hygienou u senzitivních jedinců. Před vpichem jehly při injekční anestezii. Znecitlivění sliznice patra a sliznic před trg snímkováním u pacientů s významným dávivým teflexem. Povrchová anestezie jako léčivo volby u dětí.

Kontraindikace: Přecitlivělost na benzokain a deriváty kyseliny p-aminobenzoové a p-hydroxybenzoové, včetně možné skřížené alergie na sulfonamidy. Použití u dětí do 6 měsíců věku. Methemoglobinemie v anamnéze. Alikace na rozsáhlé erozivní plochy.

Dávkování a použití: Přiměřené množství se nanese pomocí vatové štětičky na cílové místo.

Klinická poznámka: Přípravek vykazuje velmi rychlý nástup účinku, mohutné anestetické působení je sice poměrně krátké  ( cca 3-5min. ), ale pro účel, ke kterému se používá, plně dostatečné a vyhovující. Na sliznici nepálí, takže je dobře snášen i dětmi.
Mohou jej bezpečně používat samostatně i dentální hygienistky bez přímé kontroly zubního lékaře.

Upozornění: Nesmí přijít do očí.

Uchování: V PP kelímku se šrubovacím uzávěrem, při teplotě místnosti, chránit před světlem.

Doporučená použitelnost:  3 měsíce od data výroby

Novinka
298,-S DPH:
Chlorhexidin 2% roztok 1000g
Chlorhexidin 2% roztok 1000g

- čirý bezbarvý roztok

složení:  chlorhexidin digluconát 20% roztok,  aqua destilata

Působí proti širokému spektru bakterií, virů kvasinek a některých plísní.

Inaktivuje zubní plak, který je jednou z hlavních příčin vzniku zubního kazu, zánětu dásní a parodontitidy.

Účinek nastupuje v průběhu několika minut a přetrvává řadu hodin po provedení výplachu.

278,-S DPH:
Chlorhexidin 2% roztok 500g
Chlorhexidin 2% roztok 500g

- čirý bezbarvý roztok

složení: chlorhexidin digluconát 20% roztok,  aqua destilata

Působí proti širokému spektru bakterií, virů kvasinek a některých plísní.

Inaktivuje zubní plak, který je jednou z hlavních příčin vzniku zubního kazu, zánětu dásní a parodontitidy.

Účinek nastupuje v průběhu několika minut a přetrvává řadu hodin po provedení výplachu.

254,-S DPH:
Chlumského roztok 10g
Chlumského roztok 10g

Název přípravku: Solutio phenoli camphorata.

Složení: Fenol, kafr a 96% etanol.

Léková forma a farmakoterapeutická skupina: čirý roztok, antiseptikum a desinficiens.

116,-S DPH:
Detektor zubního kazu 10g
Detektor zubního kazu 10g

Detektor zubního kazu - tekutina 10g

Tekutina jasně červené barvy.

Složení: propylenglycolum, acid red.

Skladování: při pokojové teplotě v pevně uzavřené lahvičce.
Zabraňte přímému styku s teplem či slunečním zářením.


Detector se používá pro asistenci k identifikaci a odstraňování infikovaného kariózního dentinu. Jeho barva je kontrastní na dentinu a je snadno rozeznatelný od pulpy.
Napomáhá rozeznat vnější a vnitřní vrstvu dentinu a umožňuje zubaři ošetřit kavitu odstraněním pouze infikované vnější vrstvy.
Detektor obsahuje silné barvivo. Zacházejte s ním proto opatrně a aplikujte  jen na zub, který potřebujete ošetřit a ne na přilehlé zuby.
V případěkontaktu s oděvem, kobercem nebo nábytkem, omyjte je ihned mýdlem a vodou.
V případě zasažení očí, vymývejte je 15 minut vodou a vyhledejte lékařské ošetření
Při práci užívejte ochranné brýle, gumové rukavice. Pacienta zakryjte plastikovým ubrouskem

Návod k použití:
- doporučujeme použít gumové kroužky.
- omyjte ošetřené místo vodou a vysušte.
- naneste kapku do míchací misky. Aplikujte detektor na kavitu po dobu10-ti vteřin pomocí tamponu, kartáčku nebo papírového čepu
- po 10-ti vteřinách opláchněte kavitu vodou, odsávejte a poté vysušte.
- odstraňte zabarvený dentin použitím nízkootáčkovým vrtáním kulatým vrtáčkem nebo exkavátorem
- opakujte proces dokud neodstraníte veškeré zabarvení

 

Spotřebujte do 6 měsíců.

 

Novinka
390,-S DPH:
Devitalizační pasta 10g
Devitalizační pasta 10g

Prostředek na dekavitaci dřeně bez obsahu arsenu.

Působí rychle a zmírňuje bolest.

Složení: Paraformaldehyd, lidocain hydrochlorid.

Indikace: K dekavitaci dřeně před mortální extirpací nebo amputací. K zbytkové devitalizaci po odstranění již odumřelé dřeňové tkáně.

Kontraindikace: Alergie na paraformaldehyd nebo jiné složky.

Dávkování a použití: Při dekavitaci zubů otevřete dřeňovou dutinu a bez tlaku aplikujte pastu. Poté kavitu uzavřete, aby se zabránilo úniku paraformaldehydu. Doba účinku je 10-15dní a při nedostatečné účinku odstraňte devitalizovanou tkáň a postup zopakujte.

Uchování: V PP kelímku se šrubovacím uzávěrem, při teplotě místnosti, chránit před světlem.

Doporučená použitelnost:  6 měsíců od data výroby

550,-S DPH:
Edetan disodný roztok 17% 200g
Edetan disodný roztok 17% 200g

Dinatrii edetatis solutio 17%

Edetan disodný vykazuje účinky demineralizační a antimikrobní.

Složení: Edetan disodný dihydrát, vodný roztok hydroxidu sodného a voda na injekci.

Indikace: K instilaci do kořenového kanálku endodontickou kanylou ke zlepšení práce s kořenovými nástroji. K výplachu odstraněné vrstvy dentinu.

Kontraindikace: Přecitlivělost na obsažené látky. Aplikace roztoku pod tlakem a přetlačení materiálu přes apex zubu.

Dávkování a použití: Používá se neředěný, pro odstranění dentinu je potřeba alespoň jednominutový intenzivní průplach velkým objemem roztoku. Lze doporučit i střídavou aplikaci tohoto roztoku a zředěného roztoku chlornanu sodného. Čím je kanálek užší, tím je deminarelizační účinek horší. Jednorázová aplikace je efektivní jen částečně, účinek stoupá při opakovaném použití během 5-15min.

Uchování: Při teplotě místnosti, chránit před světlem. Obal je nutné vždy dobře uzavřít, aby nedocházelo k odpařování vody a tak možnému vykrystalizování léčiva.

Doporučená použitelnost:  6 měsíců od data výroby

480,-S DPH:
Fluoridový gel s xylitolem 20g
Fluoridový gel s xylitolem 20g

Natrii fluoridi gelatum cum xylitolo.

Přípravek k fluoridaci zubů. Vykazuje účinky antikariogenní a profylaktické tím, že je schopen fluoridovat zubní sklovinu, inhibovat demineralizaci a podpořit remineralizaci.

Složení: Fluorid sodný, xylitol, hypromelóza, pomerančová silice, polysorbát.

Indikace: K provádění dlouhodobé profylaxe a prevence vzniku zubního kazu a k fluoridaci narušené zubní skloviny. Profylaxe zubního kazu u předškolních a školních dětí, u pacientů před radioterapií v oblasti hlavy a krku. Snížení citlivosti obnažených zubních krčků, stavy spojené se zvýšeným obrušováním skloviny (snímatelné náhrady apod.) Vysoká kazivost chrupu spojená s xerostomií. Nadměrná kazivost u pacientů ze specifických skupin (např. diabetici apod.)

Kontraindikace: Přecitlivělost na obsažené látky, především na fluorid, parabeny a silici. Fluoróza. Děti do 3 let věku. S opatrností u handicapovaných pacientů s omezenou schopností spolupráce.

Dávkování a použití: Profylakticky se nanáší přibližně 0,5g gelu s obsahem kolem 1 mg fluoru na měkký zubní kartáček a po dobu 2-3 min. se pomalu roztírá po zubních plochách. Poté se dutina ústní jen lehce vypláchne. Domácí fluoridace se provádí zpravidla jednou týdně. U pacientů s vysokou kazivostí či rizikových skupin ( xerostomie, radiační léčba, ortodontický aparátek, porucha příjmu potravy apod. ) se doporučuje i třikrát týdně a to nejlépe večer po jídle. Podobný algoritmus se volí i při silně citlivých zubních krčcích.

Přípravek se aplikuje až po vyčištění zubů, po provedené fluoridaci se doporučuje asi 30 min. nejíst a nepít, především se vyhnout mléčných výrobkům a antacidům.

Uchování: V PP kelímku se šrubovacím uzávěrem, při teplotě místnosti, chránit před světlem.

Doporučená použitelnost:  6 měsíců od data výroby

95,-S DPH:
Počet produktů na stránku
Právě se nacházíte:   Lékárna Online > Stomatologie > Magistraliter ve stomatologii
Kategorie
Třídění podle výrobců

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
Cena: 0,-