Léky a vybavení pohotovostní lékárny dle ČLK

Rozsah ceny:
slider
Seřadit: Název | Cena

 Obinadlo škrtící s brzdičkou - Esmarch
Obinadlo škrtící s brzdičkou - Esmarch

Škrtidlo s přezkou je vhodné při odběrech krve. Výhodou je snadná manipulace, rychlé rozepnutí a uvolnění škrtidla.

109,-S DPH:
Adrenalin inj.5x1ml/1mg Léčiva
Adrenalin inj.5x1ml/1mg Léčiva

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

ADRENALIN LÉČIVA
(Epinephrini hydrochloridum)

Adrenalin Léčiva je injekční roztok k léčbě život ohrožujících stavů.

Adrenalin Léčiva je určen k léčbě: srdeční zástavy v průběhu neodkladné resuscitace, fibrilace
(míhání) komor; anafylaktického šoku; akutního zúžení průdušek; periferního selhávání
krevního oběhu při dostatečné náplni krevního řečiště, endotoxinového šoku; k omezení
kapilárního krvácení; k odstranění překrvení sliznic; k zúžení cév při místním znecitlivění.

 

98,-S DPH:
Aqua pro injectione inj.20x10ml (plast. ampule)
Aqua pro injectione inj.20x10ml (plast. ampule)

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

Přípravek Aqua pro injectione Braun je sterilní voda na injekce.
Používá se jako vhodné rozpouštědlo a ředidlo ve vodě rozpustných léčiv, určených k podání injekcí
nebo infuzí.

90,-S DPH:
Atropin 0.5mg inj.10x1ml/0.5mg Biotika
Atropin 0.5mg inj.10x1ml/0.5mg Biotika

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

ATROPIN Biotika 0,5 mg

injekční roztok

Jedna 1 ml ampule obsahuje Atropini sulfas monohydricus 0,5 mg.

Pomocné látky: chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci.
Celkový obsah sodíku: 3,572 mg/ml, to odpovídá 0,155 mmol/ml.

Indikační skupina
Parasympatikolytikum.

Indikace
Premedikace před celkovou anestezií (snižuje sekreci v respiračním ústrojí, upravuje frekvenci tepu a
arteriální tlak v průběhu anestezie, pokud stimulace n. vagus vyvolá náhlý pokles frekvence srdce).
Antidotum při intoxikaci inhibitory acetylcholinesterázy (např. organofosfáty) a jinými parasympatomimetickými
látkami (např. pilokarpinem, fyzostigminem). Bradykardicko-hypotenzivní syndrom při
akutním infarktu myokardu s postižením spodní a zadní stěny myokardu i při podezření na akutní
koronární příhodu při tepové frekvenci pod 45/min. Pomocný lék při bradykardii, kterou vyvolávají
digitálisová kardiotonika. Atropin snižuje nebezpečí vzniku atrioventrikulární blokády I. a II. stupně je-li
faktorem poruchy vodivosti zvýšený tonus n. vagus, anebo je-li porucha vodivosti vyvolaná
předávkováním betablokátorů. Atropinový test v kardiologii. Akutní extrapyramidové dyskinezy,
okulogyrické krize na začátku léčby neuroleptiky. Při spazmech v zažívacím ústrojí se užívá jen v
kombinaci se spazmoanalgetiky a papaverinem.

 

 

 

66,-S DPH:
Atropin 1mg inj.10x1ml/1mg Biotika
Atropin 1mg inj.10x1ml/1mg Biotika

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

ATROPIN Biotika 1 mg

injekční roztok

Jedna 1 ml ampule obsahuje Atropini sulfas monohydricus 1 mg.

Pomocné látky: chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci.
Celkový obsah sodíku: 3,572 mg/ml, to odpovídá 0,155 mmol/ml.

Indikační skupina
Parasympatikolytikum.

Indikace
Premedikace před celkovou anestezií (snižuje sekreci v respiračním ústrojí, upravuje frekvenci tepu a
arteriální tlak v průběhu anestezie, pokud stimulace n. vagus vyvolá náhlý pokles frekvence srdce).
Antidotum při intoxikaci inhibitory acetylcholinesterázy (např. organofosfáty) a jinými parasympatomimetickými
látkami (např. pilokarpinem, fyzostigminem). Bradykardicko-hypotenzivní syndrom při
akutním infarktu myokardu s postižením spodní a zadní stěny myokardu i při podezření na akutní
koronární příhodu při tepové frekvenci pod 45/min. Pomocný lék při bradykardii, kterou vyvolávají
digitálisová kardiotonika. Atropin snižuje nebezpečí vzniku atrioventrikulární blokády I. a II. stupně je-li
faktorem poruchy vodivosti zvýšený tonus n. vagus, anebo je-li porucha vodivosti vyvolaná
předávkováním betablokátorů. Atropinový test v kardiologii. Akutní extrapyramidové dyskinezy,
okulogyrické krize na začátku léčby neuroleptiky. Při spazmech v zažívacím ústrojí se užívá jen v
kombinaci se spazmoanalgetiky a papaverinem.

 

 

 

74,-S DPH:
Chlorid Sodný 0.9% Braun inf. 500ml (plast)
Chlorid Sodný 0.9% Braun inf. 500ml (plast)

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

Fyziologický roztok (NaCl 0,9 %) k infúzní terapii.

Náhradní roztok pro nahrazeni elektrolytů a tekutin, vehikulum

Indikace
- náhrada tekutin a elektrolytů při hypochloremické alkalóze
- zvtráty chloridů
- krátkodohé doplnění intravaskulárního objemu
- hypotonická nebo Isotonická dehydratace
- nosný roztok (vehikulum) pro kompatibilní koncentrované elektrolyty a léčivé přípravky
- zevně k oplachování ran a zvlhčování jejich obvazů

20,-S DPH:
Dexamed inj.10x2ml/8mg
Dexamed inj.10x2ml/8mg

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

DEXAMED
8 mg / 2 ml
injekční roztok
Dexamethasoni dihydrogenophosphas

Dexamethason je syntetický steroid se základními glukokortikoidními účinky. Patří k nejúčinnějším látkám z této skupiny. Je přibližně 25–30krát účinnější než hydrokortison. Při použití dávek, které mají srovnatelný antiinflamační účinek jako hydrokortison a jemu příbuzné látky, dexamethason nevyvolává natrium retenční účinek. Účinek dexamethasonu nastupuje rychle a již za 5 minut po i.v. nebo i.m. aplikaci je možno zaznamenat zřetelný vzestup plazmatické hladiny. DEXAMED je zejména používán pro silný protizánětlivý účinek u různých orgánových poškození a pro imunosupresivní působení.
DEXAMED je určen pro všechny formy celkové i místní injekční terapie glukokortikoidy i pro akutní případy, kdy i.v. podání glukokortikoidů může být život zachraňujícím výkonem.
Alergická onemocnění
Bronchiální astma, včetně status astmaticus, polékové alergické reakce, potransfúzní reakce, sérová nemoc, edém laryngu, anafylaktická reakce, kontaktní a jiné dermatitidy, alergické rinitidy
GIT
Crohnova choroba, ulcerózní kolitis
Infekce (s odpovídající chemoterapií)
Miliární tbc, endotoxický šok, postižení seróz u tbc, tbc meningitidy
Šokové stavy
DEXAMED je používán pro adjuvantní léčení šokových stavů, jako závažný hemoragický šok, traumatický a septický šok. Jedná se o doplňkovou léčbu a musí být proto provázena komplexní terapií šoku jako doplněním objemu cirkulující krve, úpravou elektrolytové rovnováhy, podáváním kyslíku, chirurgickou intervencí, případným podáváním antibiotik, infuzní terapií katecholaminy.

Mozkový edém
Jak poúrazový, tak i spojený s expanzním procesem. Také k pooperační prevenci i u pacientů se sekundárně zvýšeným intrakraniálním tlakem, případně jako paliativní léčba inoperabilních mozkových tumorů.
Ostatní indikace
Aspirační pneumonie spolu s antibiotiky, revmatoidní artritida, kolagenózy, nefrotický syndrom, lymfatická leukémie a další indikace pro glukokortikoidní léčbu perorální, kde však perorální podávání není možné.
Lokální aplikace je vhodná jako krátkodobá i doplňující terapie pro intraartikulární podání a pro podání do měkkých tkání.
Adjuvantní krátkodobá terapie při akutním onemocnění nebo akutní exacerbaci: revmatoidní artritida, osteoartróza se zánětlivou složkou, syndrom karpálního tunelu, synovitida, iritované artrózy, bursitidy, urátové artritidy, epikondylitidy, fibrositidy, tendovaginitidy
Přímo do léze může být podán při onemocnění kůže, jako jsou cystické akne vulgaris, lokalizovaný lichen simplex a keloidy.
DEXAMED lze použít k provedení intravenózního dexamethasonového testu.

 

73,-S DPH:
Diazepam Desitin rectal tube enm.5x2.5ml/10mg
Diazepam Desitin rectal tube enm.5x2.5ml/10mg

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 10 mg, rektální roztok
Diazepamum

Diazepam patří do skupiny léků, které jsou známé jako benzodiazepiny a které se používají jako
sedativa, anxiolytika (léky proti úzkosti) a antikonvulziva (pro kontrolu křečí) nebo pro relaxaci
napjatých svalů.
Benzodiazepiny zvyšují inhibiční procesy v mozku s následným potlačením úzkosti, sedací a u vyšších
dávek také relaxací svalového tonu a křečí.
Přípravek se podává
- při status epilepticus (dlouhotrvající epileptické záchvaty)
- při tetanických křečích a křečích při horečnatých stavech
- při stavech se zvýšením svalového napětí
- při silných stavech úzkosti, napětí a vzrušenosti
- k přípravě před chirurgickými nebo diagnostickými zákroky a k pooperační léčbě.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti starší 6 měsíců.

152,-S DPH:
Diazepam Desitin rectal tube enm.5x2.5ml/5mg
Diazepam Desitin rectal tube enm.5x2.5ml/5mg

Jedná se o léčivý přípravek, který dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je dostupný na základě lékařského předpisu, nebo žádanky o léčiva.

DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5 mg, rektální roztok
Diazepamum

Diazepam patří do skupiny léků, které jsou známé jako benzodiazepiny a které se používají jako
sedativa, anxiolytika (léky proti úzkosti) a antikonvulziva (pro kontrolu křečí) nebo pro relaxaci
napjatých svalů.
Benzodiazepiny zvyšují inhibiční procesy v mozku s následným potlačením úzkosti, sedací a u vyšších
dávek také relaxací svalového tonu a křečí.
Přípravek se podává
- při status epilepticus (dlouhotrvající epileptické záchvaty)
- při tetanických křečích a křečích při horečnatých stavech
- při stavech se zvýšením svalového napětí
- při silných stavech úzkosti, napětí a vzrušenosti
- k přípravě před chirurgickými nebo diagnostickými zákroky a k pooperační léčbě.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti starší 6 měsíců.

118,-S DPH:
Počet produktů na stránku
Právě se nacházíte:   Lékárna Online > Stomatologie > Léky a léčiva do zubní ordinace > Léky a vybavení pohotovostní lékárny dle ČLK
Kategorie
Třídění podle výrobců

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
Cena: 0,-