Na nástroje

Rozsah ceny:
slider
Seřadit: Název | Cena

Dürr desinfekčni box
Dürr desinfekčni box

dezinfekční box pro 6 otisků, výrobce Dürr Dental

Dezinfekční box z odolného polypropylénu pro dezinfekci a čištění ponořením do MD 520 již za 5 min. - na klinice, v ordinaci a laboratoři. Žluté ponorné síto s ukazateli náplně. Hodí se až pro 6 otisků nebo protetických prací. Ergonomická držadla pro bezpečný transport naplněného dezinfekčního boxu. Bezpečné uložení síta při odkapávání. Jednoduchá údržba díky materiálu, který je odolný i v myčkách.

1 828,-S DPH:
Gigasept AF forte 2 litry
Gigasept AF forte 2 litry

Gigasept AF forte 2 l

- je tekutý bezaldehydový koncentrát určený k čištění a dezinfekci rigidních, flex. endoskopů anestetického příslušenství a chirurgických nástrojů.

Obsah aktivních látek ve 100g koncentrátu: 10 g Didecyldioctylammoniumchloridu, 15 g Phenoxypropanolu, 15,6 g Alkylguanidinacetatu, 9,5 g Laurylpropylendiaminu Značení dle VO (EC) 648/2004: 5 – 15 % neionogenních tensidů, parfemace.

Další látky: smáčedlo , pH stabilizace , inhibitor koroze Chemicko-fyzikální data:

Koncentrát:

Vzhled: jasná zelená barva hustota při 20 °C: 1.00 g/ml pH hodnota: cca 9.9 0.75% pracovní roztok:

Vzhled: jasná zelená barva pH hodnota: cca. 8.8 5 % pracovní roztok: Vzhled: jasně zelená barva pH hodnota: cca 9.0 mikrobiologická účinnost: baktericidní (vč.M.terrae), fungicidní, lipofilní viry* (vč. HIV, HBV, HCV), Rota viry, Papova viry, Helicobacter pylori, Adenoviry, MRSA * dle doporučení RKI Institutu pracovní koncentrace/kontaktní čas baktericidní, tuberkulocidní, 5% / 5 min. fungicidní, MRSA 2% / 15 min. 0,75% / 30 min.

Nástroje musí být do roztoku zcela ponořené tak, aby ani v dutinách nezůstal vzduch.

Po expozici nástroje/endoskopy vyberte a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou (dle typu aplikace použijte čištěnou nebo sterilní vodu).

- Nepřekračujte kontaktní čas pro zvolenou koncentraci.

- Pro kombinaci manuálního čištění a dezinfekce endoskopů se strojovým endoskop před vložením do myčky důkladně opláchněte pitnou vodu, aby se zamezilo interakcím s používanými prostředky do myček a také aby se zamezilo pěnení.

- Nemíchejte Gigasept AF forte s jinými čistícími prostředky.

- Nekombinujte Gigasept AF forte s aldehydovými přípravky: dochází k nežádoucím interakcím (zbarvení, ztráta účinnosti).

- Před prvním použitím Gigasept AF forte omyjte důkladně nástroje, příslušenství i vany vodou, aby byly zbaveny reziduí předcházejících chemikálií -odstraníte tím riziko nežádoucích chemických reakcí).

- Gigasept AF forte je vhodný také pro poloautomatické myčky s cirkulací studené vody. platí pro koncentrát: - C : žíravý - R22 : zdraví škodlivý při požití - R34 : způsobuje chemické popálení - S26 : v případe zanesení do očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře - S36/37: používejte osobní ochranné prostředky - S45 : necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo tuto informaci - S61: zamezte úniku do okolního prostředí- viz bezpečnostní list

Při použití 5% pracovního roztoku může docházet u citlivých osob k podráždění sliznic. V tom případě použijte odpovídají osobní ochranné pomůcky

1 207,-S DPH:
Gigasept AF forte 5 litrů
Gigasept AF forte 5 litrů

Gigasept AF forte 5 litrů

- je tekutý bezaldehydový koncentrát určený k čištění a dezinfekci rigidních, flex. endoskopů anestetického příslušenství a chirurgických nástrojů.

Obsah aktivních látek ve 100g koncentrátu: 10 g Didecyldioctylammoniumchloridu, 15 g Phenoxypropanolu, 15,6 g Alkylguanidinacetatu, 9,5 g Laurylpropylendiaminu Značení dle VO (EC) 648/2004: 5 – 15 % neionogenních tensidů, parfemace.

Další látky: smáčedlo , pH stabilizace , inhibitor koroze Chemicko-fyzikální data:

Koncentrát:

Vzhled: jasná zelená barva hustota při 20 °C: 1.00 g/ml pH hodnota: cca 9.9 0.75% pracovní roztok:

Vzhled: jasná zelená barva pH hodnota: cca. 8.8 5 % pracovní roztok: Vzhled: jasně zelená barva pH hodnota: cca 9.0 mikrobiologická účinnost: baktericidní (vč.M.terrae), fungicidní, lipofilní viry* (vč. HIV, HBV, HCV), Rota viry, Papova viry, Helicobacter pylori, Adenoviry, MRSA * dle doporučení RKI Institutu pracovní koncentrace/kontaktní čas baktericidní, tuberkulocidní, 5% / 5 min. fungicidní, MRSA 2% / 15 min. 0,75% / 30 min.

Nástroje musí být do roztoku zcela ponořené tak, aby ani v dutinách nezůstal vzduch.

Po expozici nástroje/endoskopy vyberte a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou (dle typu aplikace použijte čištěnou nebo sterilní vodu).

- Nepřekračujte kontaktní čas pro zvolenou koncentraci.

- Pro kombinaci manuálního čištění a dezinfekce endoskopů se strojovým endoskop před vložením do myčky důkladně opláchněte pitnou vodu, aby se zamezilo interakcím s používanými prostředky do myček a také aby se zamezilo pěnení.

- Nemíchejte Gigasept AF forte s jinými čistícími prostředky.

- Nekombinujte Gigasept AF forte s aldehydovými přípravky: dochází k nežádoucím interakcím (zbarvení, ztráta účinnosti).

- Před prvním použitím Gigasept AF forte omyjte důkladně nástroje, příslušenství i vany vodou, aby byly zbaveny reziduí předcházejících chemikálií -odstraníte tím riziko nežádoucích chemických reakcí).

- Gigasept AF forte je vhodný také pro poloautomatické myčky s cirkulací studené vody. platí pro koncentrát: - C : žíravý - R22 : zdraví škodlivý při požití - R34 : způsobuje chemické popálení - S26 : v případe zanesení do očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře - S36/37: používejte osobní ochranné prostředky - S45 : necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo tuto informaci - S61: zamezte úniku do okolního prostředí- viz bezpečnostní list

Při použití 5% pracovního roztoku může docházet u citlivých osob k podráždění sliznic. V tom případě použijte odpovídají osobní ochranné pomůcky

2 570,-S DPH:
Gigasept Instru AF 2 l
Gigasept Instru AF 2 l

Gigasept Instru AF 2 l

- je tekutý bezaldehydový koncentrát určený k čištění a dezinfekci rigidních, flex. endoskopů anestetického příslušenství a chirurgických nástrojů.

Obsah aktivních látek ve 100g koncentrátu: 10 g Didecyldioctylammoniumchloridu, 15 g Phenoxypropanolu, 15,6 g Alkylguanidinacetatu, 9,5 g Laurylpropylendiaminu Značení dle VO (EC) 648/2004: 5 – 15 % neionogenních tensidů, parfemace.

Další látky: smáčedlo , pH stabilizace , inhibitor koroze Chemicko-fyzikální data:

Koncentrát:

Vzhled: jasná zelená barva hustota při 20 °C: 1.00 g/ml pH hodnota: cca 9.9 0.75% pracovní roztok:

Vzhled: jasná zelená barva pH hodnota: cca. 8.8 5 % pracovní roztok: Vzhled: jasně zelená barva pH hodnota: cca 9.0 mikrobiologická účinnost: baktericidní (vč.M.terrae), fungicidní, lipofilní viry* (vč. HIV, HBV, HCV), Rota viry, Papova viry, Helicobacter pylori, Adenoviry, MRSA * dle doporučení RKI Institutu pracovní koncentrace/kontaktní čas baktericidní, tuberkulocidní, 5% / 5 min. fungicidní, MRSA 2% / 15 min. 0,75% / 30 min.

Nástroje musí být do roztoku zcela ponořené tak, aby ani v dutinách nezůstal vzduch.

Po expozici nástroje/endoskopy vyberte a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou (dle typu aplikace použijte čištěnou nebo sterilní vodu).

- Nepřekračujte kontaktní čas pro zvolenou koncentraci.

- Pro kombinaci manuálního čištění a dezinfekce endoskopů se strojovým endoskop před vložením do myčky důkladně opláchněte pitnou vodu, aby se zamezilo interakcím s používanými prostředky do myček a také aby se zamezilo pěnení.

- Nemíchejte Gigasept AF forte s jinými čistícími prostředky.

- Nekombinujte Gigasept AF forte s aldehydovými přípravky: dochází k nežádoucím interakcím (zbarvení, ztráta účinnosti).

- Před prvním použitím Gigasept AF forte omyjte důkladně nástroje, příslušenství i vany vodou, aby byly zbaveny reziduí předcházejících chemikálií -odstraníte tím riziko nežádoucích chemických reakcí).

- Gigasept AF forte je vhodný také pro poloautomatické myčky s cirkulací studené vody. platí pro koncentrát: - C : žíravý - R22 : zdraví škodlivý při požití - R34 : způsobuje chemické popálení - S26 : v případe zanesení do očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře - S36/37: používejte osobní ochranné prostředky - S45 : necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo tuto informaci - S61: zamezte úniku do okolního prostředí- viz bezpečnostní list

Při použití 5% pracovního roztoku může docházet u citlivých osob k podráždění sliznic. V tom případě použijte odpovídají osobní ochranné pomůcky

1 114,-S DPH:
Gigasept Instru AF 5 le
Gigasept Instru AF 5 le

Gigasept Instru AF 5 l

- je tekutý bezaldehydový koncentrát určený k čištění a dezinfekci rigidních, flex. endoskopů anestetického příslušenství a chirurgických nástrojů.

Obsah aktivních látek ve 100g koncentrátu: 10 g Didecyldioctylammoniumchloridu, 15 g Phenoxypropanolu, 15,6 g Alkylguanidinacetatu, 9,5 g Laurylpropylendiaminu Značení dle VO (EC) 648/2004: 5 – 15 % neionogenních tensidů, parfemace.

Další látky: smáčedlo , pH stabilizace , inhibitor koroze Chemicko-fyzikální data:

Koncentrát:

Vzhled: jasná zelená barva hustota při 20 °C: 1.00 g/ml pH hodnota: cca 9.9 0.75% pracovní roztok:

Vzhled: jasná zelená barva pH hodnota: cca. 8.8 5 % pracovní roztok: Vzhled: jasně zelená barva pH hodnota: cca 9.0 mikrobiologická účinnost: baktericidní (vč.M.terrae), fungicidní, lipofilní viry* (vč. HIV, HBV, HCV), Rota viry, Papova viry, Helicobacter pylori, Adenoviry, MRSA * dle doporučení RKI Institutu pracovní koncentrace/kontaktní čas baktericidní, tuberkulocidní, 5% / 5 min. fungicidní, MRSA 2% / 15 min. 0,75% / 30 min.

Nástroje musí být do roztoku zcela ponořené tak, aby ani v dutinách nezůstal vzduch.

Po expozici nástroje/endoskopy vyberte a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou (dle typu aplikace použijte čištěnou nebo sterilní vodu).

- Nepřekračujte kontaktní čas pro zvolenou koncentraci.

- Pro kombinaci manuálního čištění a dezinfekce endoskopů se strojovým endoskop před vložením do myčky důkladně opláchněte pitnou vodu, aby se zamezilo interakcím s používanými prostředky do myček a také aby se zamezilo pěnení.

- Nemíchejte Gigasept AF forte s jinými čistícími prostředky.

- Nekombinujte Gigasept AF forte s aldehydovými přípravky: dochází k nežádoucím interakcím (zbarvení, ztráta účinnosti).

- Před prvním použitím Gigasept AF forte omyjte důkladně nástroje, příslušenství i vany vodou, aby byly zbaveny reziduí předcházejících chemikálií -odstraníte tím riziko nežádoucích chemických reakcí).

- Gigasept AF forte je vhodný také pro poloautomatické myčky s cirkulací studené vody. platí pro koncentrát: - C : žíravý - R22 : zdraví škodlivý při požití - R34 : způsobuje chemické popálení - S26 : v případe zanesení do očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře - S36/37: používejte osobní ochranné prostředky - S45 : necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo tuto informaci - S61: zamezte úniku do okolního prostředí- viz bezpečnostní list

Při použití 5% pracovního roztoku může docházet u citlivých osob k podráždění sliznic. V tom případě použijte odpovídají osobní ochranné pomůcky

2 500,-S DPH:
Gigasept PAA 5l - k přímému použití
Gigasept PAA 5l - k přímému použití

Gigasept PAA - Bioxal M 5 l - k přímému použití
 

- je tekutý bezaldehydový koncentrát určený k čištění a dezinfekci rigidních, flex. endoskopů anestetického příslušenství a chirurgických nástrojů.

Obsah aktivních látek ve 100g koncentrátu: 10 g Didecyldioctylammoniumchloridu, 15 g Phenoxypropanolu, 15,6 g Alkylguanidinacetatu, 9,5 g Laurylpropylendiaminu Značení dle VO (EC) 648/2004: 5 – 15 % neionogenních tensidů, parfemace.

Další látky: smáčedlo , pH stabilizace , inhibitor koroze Chemicko-fyzikální data:

Koncentrát:

Vzhled: jasná zelená barva hustota při 20 °C: 1.00 g/ml pH hodnota: cca 9.9 0.75% pracovní roztok:

Vzhled: jasná zelená barva pH hodnota: cca. 8.8 5 % pracovní roztok: Vzhled: jasně zelená barva pH hodnota: cca 9.0 mikrobiologická účinnost: baktericidní (vč.M.terrae), fungicidní, lipofilní viry* (vč. HIV, HBV, HCV), Rota viry, Papova viry, Helicobacter pylori, Adenoviry, MRSA * dle doporučení RKI Institutu pracovní koncentrace/kontaktní čas baktericidní, tuberkulocidní, 5% / 5 min. fungicidní, MRSA 2% / 15 min. 0,75% / 30 min.

Nástroje musí být do roztoku zcela ponořené tak, aby ani v dutinách nezůstal vzduch.

Po expozici nástroje/endoskopy vyberte a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou (dle typu aplikace použijte čištěnou nebo sterilní vodu).

- Nepřekračujte kontaktní čas pro zvolenou koncentraci.

- Pro kombinaci manuálního čištění a dezinfekce endoskopů se strojovým endoskop před vložením do myčky důkladně opláchněte pitnou vodu, aby se zamezilo interakcím s používanými prostředky do myček a také aby se zamezilo pěnení.

- Nemíchejte Gigasept AF forte s jinými čistícími prostředky.

- Nekombinujte Gigasept AF forte s aldehydovými přípravky: dochází k nežádoucím interakcím (zbarvení, ztráta účinnosti).

- Před prvním použitím Gigasept AF forte omyjte důkladně nástroje, příslušenství i vany vodou, aby byly zbaveny reziduí předcházejících chemikálií -odstraníte tím riziko nežádoucích chemických reakcí).

- Gigasept AF forte je vhodný také pro poloautomatické myčky s cirkulací studené vody. platí pro koncentrát: - C : žíravý - R22 : zdraví škodlivý při požití - R34 : způsobuje chemické popálení - S26 : v případe zanesení do očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře - S36/37: používejte osobní ochranné prostředky - S45 : necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo tuto informaci - S61: zamezte úniku do okolního prostředí- viz bezpečnostní list

Při použití 5% pracovního roztoku může docházet u citlivých osob k podráždění sliznic. V tom případě použijte odpovídají osobní ochranné pomůcky

999,-S DPH:
ID 212 forte 2,5l
ID 212 forte 2,5l

dezinfekce a čištění nástrojů, výrobce Dürr Dental

Bezaldehydový koncentrát k dezinfekci a čištění všeobecného i chirurgického instrumentaria a rotačních nástrojů citlivých na alkalie nebo alkohol. Je vhodný pro ultrazvuk, s vysokou materiálovou snášenlivostí, biologicky je lehce odbouratelný. Z 2,5l koncentrátu se připraví 125 l účinného roztoku. Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, virucidní (opouzdřené viry, neopouzdřené adenoviry, HBV, HIV). Účinnou složkou jsou alkylaminy a kvartérní ammoniové sloučeniny

1 494,-S DPH:
ID 213  2,5l
ID 213 2,5l

dezinfekce a čištění nástrojů, výrobce Dürr Dental

Bezaldehydový koncentrát k dezinfekci a čištění všeobecného i chirurgického instrumentaria a rotačních nástrojů citlivých na alkalie nebo alkohol. Je vhodný pro ultrazvuk, s vysokou materiálovou snášenlivostí, biologicky je lehce odbouratelný. Z 2,5l koncentrátu se připraví 125 l účinného roztoku. Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, virucidní (opouzdřené viry, neopouzdřené adenoviry, HBV, HIV). 

1 559,-S DPH:
ID 220 2,5l
ID 220 2,5l

dezinfekce na vrtáčky, výrobce Dürr Dental

 

Bezaldehydový roztok k přímému použití - lázeň na vrtáčky - pro současnou dezinfekci a čištění rotačních nástrojů na frézátoru nebo ultrazvukové čističce. Vyniká mimořádným čistícím účinkem a výbornou materiálovou snášenlivostí. Účinkuje obzvláště rychle. Je biologicky lehce odbouratelný. Spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní včetně HBV a HIV. Účinnou složkou jsou alkoholy v alkalickém prostředí.

930,-S DPH:
Počet produktů na stránku
Právě se nacházíte:   Lékárna Online > Desinfekce > Na nástroje
Kategorie
Třídění podle výrobců

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
Cena: 0,-